Föreningen

I Grevbäck, 8 km norr om Hjo, finns många byggnader av stort kulturhistoriskt värde, som vårdas av den aktiva hembygdsföreningen. Genom det aktiva, ideella arbete som läggs ner på att vårda hembygden vill Grevbäcks hembygdsförening skapa ett arv till kommande generationer.

  • Varje år arrangerar Grevbäcks hembygdsförening Slöjdmässan i Hjo Stadspark.
  • Soldattorp, drängstuga och hembygdsgård med museum har iordningställts. 26/10 2007 invigdes den nya samlingslokalen som innefattar ett utbyggt museum.
  • Guidade turer för grupper samt kaffeservering anordnas.
  • För att se aktuellt program, se fliken Program 2019.
Generell information gällande GDPR.
Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen- GDPR.
Information om hantering av personuppgifter.
För att kunna tillhandahålla medlemsregister (medlemskap i föreningen) sparar vi följande personuppgifter:
Namn
Adress
Telefon
E-postadress
Födelsedatum
Annons