Styrelsen och ansvariga

 • Ordförande: Laila Palm
 • Viceordförande: Torbjörn Tornblad
 • Sekreterare: Lars Emilsson
 • Kassör: John Johansson
 • Ledamot: Kerstin Grahn, Ing-Mari Odh och Gun Persson
 • Suppleanter: Gun-Britt Johansson, Annika Larsson och Birgitta Pahl
 • Revisorer: Inger Davidsson och Per Lagerroth
 • Revisorsuppleanter: Esbjörn Holmgren och Kerstin Dahlberg
 • Valberedning: Sven Karlsson
 • Slöjdmässegrupp: Laila Palm, Torbjörn Tornblad, Ing-Mari Odh och Lars Emilsson
 • Fastighetsansvarig: Torbjörn Tornblad
 • Skötsel inne och ute: Kerstin Grahn och Ing-Mari Odh
 • Uthyrning av Hembygdsgården: Kerstin Grahn
 • Gräsklippning och snöröjning: Sven Karlsson
 • Skötsel av Drängstugan: Annika Larsson