Styrelsen

  • Ordförande: Laila Palm
  • Viceordförande: Torbjörn Tornblad
  • Sekreterare: Lars Emilsson
  • Kassör: Gunnel Stenberg
  • Ledamot: Kerstin Grahn, Ing-Mari Odh, Gun Persson och Torbjörn Tornblad
  • Suppleanter: Gun-Britt Johansson, John Johansson och Birgitta Pahl
Annonser